Torres-Novellas, Berta, Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, España