Torres-Novellas, Berta, Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Barcelona, España