Touriño Baliña, E., Villaverde Piñeiro, N., Pibernat-Mir, L., González-Valdivieso, M., & Silva-Castro, M. M. (2021). Experiencia farmacoterapéutica de los pacientes con artritis reumatoide: el rol de la farmacia comunitaria. Pharmaceutical Care España, 23(1), 5–23. Recuperado a partir de https://www.pharmcareesp.com/index.php/PharmaCARE/article/view/602